Kudra İletişim

kudraciltbesinleri.com Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, kudraciltbesinleri.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. Taraflar

kudraciltbesinleri.com adlı internet sitesinden hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Bahar Özyörük ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2. Kullanım Koşulları

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR kudraciltbesinleri.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2 

2.2 Bu SİTE'de sunulan hizmetler Büyük Reşitpaşa Cad.Yumni İş Merkezi No22/6 Laleli / İstanbul adresinde mukim kudraciltbesinleri.com bundan böyle kısaca "Bahar Özyörük" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve kudraciltbesinleri.com’un yasal sahibi Bahar Özyörük olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Bahar Özyörük’e aittir.

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi Bahar Özyörük tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak kudraciltbesinleri.com’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve kudraciltbesinleri.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Bahar Özyörük tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5 2.5 Bahar Özyörük kudraciltbesinleri.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3. Tanımlar

3.1. ÜYE : Bahar Özyörük’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Bahar Özyörük tarafından üyelikleri onaylanarak Bahar Özyörük 'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile kudraciltbesinleri.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin kudraciltbesinleri.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. kudraciltbesinleri.com’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Bahar Özyörük üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.

3.2 KULLANICI: Bahar Özyörük’e ait kudraciltbesinleri.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.3 ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen e-mail'den e-posta göndermesi ile Bahar Özyörük'in KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4 LİNK: kudraciltbesinleri.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden kudraciltbesinleri.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5 İÇERİK: kudraciltbesinleri.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6 WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: kudraciltbesinleri.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Bahar Özyörük arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.7 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,kudraciltbesinleri.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

4. Hizmetlerin Kapsamı

4.1 Bahar Özyörük’in, kudraciltbesinleri.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. kudraciltbesinleri.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2 Bahar Özyörük’in kudraciltbesinleri.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.kudraciltbesinleri.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye Bahar Özyörük adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3 Bahar Özyörük, kudraciltbesinleri.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği kudraciltbesinleri.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4 kudraciltbesinleri.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Bahar Özyörük tarafından belirlenecek olan ve kudraciltbesinleri.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Bahar Özyörük, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin kudraciltbesinleri.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

GENEL HÜKÜMLER

5.1 ÜYELER ya da KULLANICILAR, kudraciltbesinleri.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, kudraciltbesinleri.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2 ÜYELER ya da KULLANICILAR, kudraciltbesinleri.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.

5.3 ÜYELER ya da KULLANICILAR, kudraciltbesinleri.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4 Bahar Özyörük, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, kudraciltbesinleri.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bahar Özyörük'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5 SİTE üzerinden, Bahar Özyörük’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. kudraciltbesinleri.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Bahar Özyörük 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

5.6 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Bahar Özyörük’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Bahar Özyörük’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7 kudraciltbesinleri.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Bahar Özyörük mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. kudraciltbesinleri.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

5.8 Bahar Özyörük, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Bahar Özyörük’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Bahar Özyörük’in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9 Bahar Özyörük, kudraciltbesinleri.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, kudraciltbesinleri.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. kudraciltbesinleri.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler kudraciltbesinleri.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile kudraciltbesinleri.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. kudraciltbesinleri.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Bahar Özyörük 'in kudraciltbesinleri.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.

5.10 Bahar Özyörük, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve kudraciltbesinleri.com kullanma koşulları ile kudraciltbesinleri.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, kudraciltbesinleri.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, kudraciltbesinleri.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. kudraciltbesinleri.com kullanımı ya da kudraciltbesinleri.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

5.11 kudraciltbesinleri.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Bahar Özyörük’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Bahar Özyörük çalışanlarının ve yöneticilerinin, Bahar Özyörük yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Bahar Özyörük, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12 kudraciltbesinleri.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kudraciltbesinleri.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, kudraciltbesinleri.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Bahar Özyörük ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin kudraciltbesinleri.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bahar Özyörük 'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13 Bahar Özyörük, kudraciltbesinleri.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bahar Özyörük aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, kudraciltbesinleri.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5.14 İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Bahar Özyörük tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Bahar Özyörük; Bahar Özyörük hizmetleri, Bahar Özyörük bilgileri, Bahar Özyörük telif haklarına tâbi çalışmaları, Bahar Özyörük ticari markaları, Bahar Özyörük ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15 Taraflar, Bahar Özyörük’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ne uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bahar Özyörük, kudraciltbesinleri.com’a erişilmesi, kudraciltbesinleri.com’un ya da kudraciltbesinleri.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bahar Özyörük, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. kudraciltbesinleri.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da kudraciltbesinleri.com’un kullanılması ile Bahar Özyörük’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Gizlilik

Bahar Özyörük, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Bahar Özyörük, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

8. Devir

Bahar Özyörük, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

9. Sözleşmenin Feshi

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. kudraciltbesinleri.com, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da kudraciltbesinleri.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle kudraciltbesinleri.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

10. Mücbir Sebep

Bahar Özyörük, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, kudraciltbesinleri.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Bahar Özyörük’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve kudraciltbesinleri.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bahar Özyörük’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

12. Yürürlülük ve Kabul

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Bahar Özyörük tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini kudraciltbesinleri.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Bahar Özyörük, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek kudraciltbesinleri.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Studio ve Showroom Adresi:

23 Nisan mh. 248.sk Auro Loft Sitesi A blok No:7 A/A Nilüfer/BURSA

Çalışma Saatleri:

Pzt - Cum: 10:00 - 18:00
Cmt: 11:00 - 18:00

Bize Ulaşın:

Sipariş ve Kargo Bilgisi

+90 224 411 04 11
info@kudraciltbesinleri.com

Cilt Bakım Tavsiyesi

+90 531 884 21 04
oneri@kudraciltbesinleri.com

İşbirliği ve Pazarlama

+90 553 614 67 80
marketing@kudraciltbesinleri.com

Mesaj Gönderin

Öneri ve taleplerinizi bize bildirin